نتایج: ١٩٦٦٧ مورد یافت گردید.
صفحه اصلی > اخبار
برگزاری یکدوره کلاس تغذیه و آسیب های ورزشی - ۱۳۹۱/۸/۶
به اطلاع کلیه مربیان ( آقایان/بانوان) میرساند یکدوره کلاس تغذیه و آسیب های ورزشی در مورخ 19/8/1391 از ساعت 30/08 الی 00/12 در محل هیئت بسکتبال استان تهران توسط باشگاه فرهنگی ورزشی مهرام برگزار میگردد. لازم به ذکر است شرکت در دوره فوق رایگان میباشد
[نویسنده: جلیل یعقوب زاده]
علی توفیق. صددرصد بومی هستیم - ۱۳۹۱/۸/۶
[نویسنده: جلیل یعقوب زاده]