احکام موقت کمیته انضباطی بسکتبال

کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، حکم محرومیت موقتی را برای اعضا تیم هیرو تهران و آمارگیران آبادان اعلام کرد تا در چند روز آینده احکام نهایی اعلام شود.

احکام موقت کمیته انضباطی بسکتبال
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ فحاشی و درگیری برخی اعضا تیم بسکتبال بانوان هیرو و نفت آبادان در مسابقه دو هفته قبل در کميته انضباطی بررسی شد و اين کمیته پیش از اعلام نهایی جرایم امروز، حکم محرومیت موقتی را صادر کرد تا در این هفته از مسابقات سوپرلیگ اعمال شود. 

در متن این حکم آمده است:

با وصف صحت و اعتبار مفاد گزارش واصله و محتوای فیلم بازی به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه برگزاری مسابقات فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران تا زمان اتخاذ تصمیم، قطعیت و اجرای رأی کمیته محترم انضباطی فدراسیون مقرر می‌دارد:

۱) پوران عباسی سرمربی تیم هیرو تهران به صورت موقت و برای مدت دو جلسه از همراهی تیم و حضور در مسابقات لیگ برتر بانوان کشور تحت هر عنوان محروم شود.
۲) ادنا (تینا) عیسائیان بازیکن تیم هیرو تهران به صورت موقت و برای مدت یک جلسه از همراهی تیم و حضور در مسابقات لیگ برتر بانوان کشور تحت هر عنوان محروم شود.
۳) استفاده از خدمات مهرنوش داوودی و زینب آلبوعلی (آمارگیران بازی مذکور) تا اطلاع ثانوی در کلیه مسابقات ورزش بسکتبال در تمامی سطوح ممنوع است.

گفتنی است این تصمیمات کمیته انضباطی موقتی است و رای نهایی در روز‌های آینده صادر خواهد شد.

احکام موقت کمیته انضباطی بسکتبالهمچنین گفته می‌شد که تماشاگران تیم آقایان نفت آبادان هم به دلیل اتفاقات بازی مقابل شیمیدر تا سه جلسه از حضور در سالن محروم هستند که کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاکید کرد چنین حکمی به دست آن‌ها نرسیده است.

از طرفی داوران مسابقه تیم‌های نفت آبادان و هیرو تهران عملکرد خوبی در این مسابقه نداشتند. کمیته مسابقات و داوران فدراسیون بسکتبال از بررسی عملکرد آن‌ها خبر داد و ورژ​ آبکاریان رئیس کمیته در پاسخ به اینکه آیا این داوران بازی مزبور هم با محرومیتی مواجه می‌شوند؟ گفت: گارزیابی عملکرد داوران همیشه با توجه به گزارش ناظران یا بررسی کمیته مسابقات و داوران انجام می‌شود و اگر داوری عملکرد خوبی نداشته باشد، به طور خودکار در مسابقه بعدی استفاده نمی‌شود. این موارد را هم رسانه‌ای نمی‌کنیم و همه داوران از این روند اطلاع دارند."